Zakendoen in, China

NieuwsRSS

1 t/m 10 van 200

Verfijnen

Toelichting bij het veld trefwoord

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-YYYY

1 Friese gedeputeerde Johannes Kramer bezoekt zusterprovincie Sichuan

Gedeputeerde van de provincie Friesland Johannes Kramer heeft afgelopen week een bezoekt gebracht aan zusterprovincie Sichuan, in het zuidwesten van China. Tijdens het bezoek werden provinciehoofdstad Chengdu en Liangshan, een agrarische regio in het zuiden van de provincie, aangedaan.

2 Overijsselse maakindustrie boort nieuwe markten aan in Noordoost China

Het noordoosten van China staat bekend als oude industriële basis van het land. Een groot deel van China’s zware industrie, waaronder machinebouw, petrochemie, scheepsbouw en de auto-industrie, is hier te vinden. Geen wonder dat de Verenigde Maakindustrie Oost (VMO), de belangenvereniging voor de maakindustrie in Oost Nederland, gevestigd in Enschede, deze regio heeft uit gekozen als hun basis in China.

3 MVO meer dan ‘common sense’, een ‘must’ voor bedrijven in China

Afgelopen zomer heeft het ambassadenetwerk in China een nieuwe MVO-gids gepubliceerd voor Nederlandse bedrijven en hun Chinese partners. In de tweede helft van 2014 organiseert de ambassade drie seminars over thema’s uit de gids om bedrijven te ondersteunen bij hun inspanningen om zaken te doen met oog voor ‘people planet & profit’. De seminars worden georganiseerd in samenwerking met BenCham.

4 Jiangsu Friendship Award voor NBSO Nanjing

Roeland Schuurman, chief representative van het Netherlands Business Support Office (NBSO) in Nanjing, heeft op vrijdag 19 september de Jiangsu Friendship Award uitgereikt gekregen uit handen van Jiangsu vice gouverneur Mr. Zhang Lei. De prijs werd toegekend voor de inzet van Roeland voor het verstevigen van de goede banden tussen de provincie Jiangsu en Nederland. Het toekennen van deze prijs geeft erkenning aan het harde werk van Roeland en het NBSO in Nanjing.

5 Inzicht in Chinese patentaanvragen

Het Innovatie Attaché Netwerk in China heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar patentaanvragen van bedrijven en academische instellingen in China. Vandaag de dag vraagt China meer patenten aan dan ieder ander land in de wereld. In dit onderzoek zijn twaalf verschillende technologiegebieden geanalyseerd. Deze gebieden zijn samen goed voor een derde van het totaal aantal patentaanvragen in China.

6 Begaan met ‘people, planet & profit’

Naarmate de economische banden tussen Nederland en de Volksrepubliek China worden versterkt, wordt het steeds belangrijker hoe wij met elkaar zakendoen. Zowel in Nederland als in China is het van belang om als ondernemer het juiste evenwicht te vinden tussen ‘people, planet & profit’. De vernieuwde MVO China Gids 2014, die wordt uitgegeven door het Nederlandse economische netwerk in China, geeft een goed beeld van de ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen in China en in Nederland.

7 Ondernemers vertellen: Paul Oostelbos

Paul Oostelbos oriënteert zich namens Orgaworld op internationale markten en doet acquisitie van buitenlandse projecten. Orgaworld, in 2001 opgericht in Den Bosch, richt zich op de markt voor organische grondstofrecycling en energie. Het bedrijf bouwde verschillende indoor composterings-, en anaerobe vergistinginstallaties in Nederland, waaronder de in 2014 opgeleverde Greenmills faciliteit in Amsterdam.

8 Ondernemers vertellen: Annemieke Marsman

Annemieke Marsman is projectleider en onderzoeker bij Deltares, een kennisinstituut op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur. Deltares is ontstaan in 2008 uit een fusie van Geodelft, het Delft Hydraulics, de business Unit Bodem en Grondwater van TNO en onderdelen van Rijkswaterstaat in navolging van de conclusies van de commissie Wijffels. De organisatie streeft naar een derde internationale activiteiten en is in China vooral actief als kennisinstituut op het gebied van overstromingsrisico’s en dijkveiligheid.

9 Kansen in milieutechnologie in China

De snelle economische groei, industriële ontwikkeling en urbanisatie in China hebben een forse wissel getrokken op het milieu. In de komende jaren zal China uitgroeien tot 's werelds voornaamste uitstoter van afvalwater, kooldioxide en zwaveldioxide. Recentelijk heeft de Chinese overheid bericht dat 60% van het grondwater is vervuild en 16% van de bebouwbare grond.

10 Economische missie naar China met minister Lilianne Ploumen

Wilt u zakendoen in China? Ga dan van 25 tot en met 30 oktober mee met de economische missie naar Shanghai en Beijing onder politieke leiding van Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.