Zakendoen in, China

NieuwsRSS

1 t/m 10 van 200

Verfijnen

Toelichting bij het veld trefwoord

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-YYYY

1 Half miljard euro aan Chinese orders voor Nederlandse ondernemingen

Tijdens de handelsmissie van minister Ploumen naar China zijn door Nederlandse- en Chinese bedrijven diverse contracten plus een aantal verklaringen voor intensieve samenwerking getekend. In totaal hebben de twaalf overeenkomsten een waarde van minstens een half miljard euro. De verwachting is dat de opbrengst de komende jaren nog aanzienlijk verder oploopt.

2 Topsector agri & food start Holland Center in China

Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft maandag in Shanghai het startschot gegeven voor het Holland Center in China. Het centrum is een initiatief van het bedrijfsleven in de topsector agri & food en heeft tot doel het succesvol zaken doen van Nederlandse bedrijven in China te vergroten.

3 SMIC en ASML tekenen overeenkomst ter waarde van 450 miljoen Euro

Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), de grootste en meest vooruitstrevende producent van ‘integrated circuits’ (IC) in China, en ASML, ’s werelds meest toonaangevende leverancier van lithografische systemen uit Eindhoven, tekenden vandaag een ’volume purchase agreement' voor de levering van deze systemen. De overeenkomst heeft een geschatte waarde van 450 miljoen Euro en maakt onderdeel uit van een strategische samenwerking tussen de twee bedrijven.

4 Ploumen naar China voor handel en ontwikkeling

Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) reist van maandag 27 tot en met donderdag 30 oktober naar China. Met de minister reizen ruim 30 bedrijven mee, onder meer uit de sectoren logistiek, gezondheidszorg en agro. In samenhang daarmee zal de minister ook spreken over de rol die bedrijven en overheden kunnen spelen op het gebied van een duurzame productie.

5 Friese gedeputeerde Johannes Kramer bezoekt zusterprovincie Sichuan

Gedeputeerde van de provincie Friesland Johannes Kramer heeft afgelopen week een bezoekt gebracht aan zusterprovincie Sichuan, in het zuidwesten van China. Tijdens het bezoek werden provinciehoofdstad Chengdu en Liangshan, een agrarische regio in het zuiden van de provincie, aangedaan.

6 Overijsselse maakindustrie boort nieuwe markten aan in Noordoost China

Het noordoosten van China staat bekend als oude industriële basis van het land. Een groot deel van China’s zware industrie, waaronder machinebouw, petrochemie, scheepsbouw en de auto-industrie, is hier te vinden. Geen wonder dat de Verenigde Maakindustrie Oost (VMO), de belangenvereniging voor de maakindustrie in Oost Nederland, gevestigd in Enschede, deze regio heeft uit gekozen als hun basis in China.

7 MVO meer dan ‘common sense’, een ‘must’ voor bedrijven in China

Afgelopen zomer heeft het ambassadenetwerk in China een nieuwe MVO-gids gepubliceerd voor Nederlandse bedrijven en hun Chinese partners. In de tweede helft van 2014 organiseert de ambassade drie seminars over thema’s uit de gids om bedrijven te ondersteunen bij hun inspanningen om zaken te doen met oog voor ‘people planet & profit’. De seminars worden georganiseerd in samenwerking met BenCham.

8 Jiangsu Friendship Award voor NBSO Nanjing

Roeland Schuurman, chief representative van het Netherlands Business Support Office (NBSO) in Nanjing, heeft op vrijdag 19 september de Jiangsu Friendship Award uitgereikt gekregen uit handen van Jiangsu vice gouverneur Mr. Zhang Lei. De prijs werd toegekend voor de inzet van Roeland voor het verstevigen van de goede banden tussen de provincie Jiangsu en Nederland. Het toekennen van deze prijs geeft erkenning aan het harde werk van Roeland en het NBSO in Nanjing.

9 Inzicht in Chinese patentaanvragen

Het Innovatie Attaché Netwerk in China heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar patentaanvragen van bedrijven en academische instellingen in China. Vandaag de dag vraagt China meer patenten aan dan ieder ander land in de wereld. In dit onderzoek zijn twaalf verschillende technologiegebieden geanalyseerd. Deze gebieden zijn samen goed voor een derde van het totaal aantal patentaanvragen in China.

10 Begaan met ‘people, planet & profit’

Naarmate de economische banden tussen Nederland en de Volksrepubliek China worden versterkt, wordt het steeds belangrijker hoe wij met elkaar zakendoen. Zowel in Nederland als in China is het van belang om als ondernemer het juiste evenwicht te vinden tussen ‘people, planet & profit’. De vernieuwde MVO China Gids 2014, die wordt uitgegeven door het Nederlandse economische netwerk in China, geeft een goed beeld van de ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen in China en in Nederland.